วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชื่อ นูอาร์ยูรา หะเดร์ 
ชื่อ นูรา
 ค.บ.2 การประถมศึกษา
รัหัส544188136
วันเกิด 4 ก.ย 3.....
คติ ทำดีในวันนี้เท่าที่ทำได้

e-mail.nuaryura3458@gmail.com